عاشقانه های من

این وبلاگ حرفهای ناگفته دل من را دارد

لحظه عشق

لحظه ها را با تو بودن

در نگاه تو شکفتن

حس عشق در تو دیدن


۳۰ ۲۹

شعر عاشقانه

گویند که لحظه ایست رویدن عشق

ان لحظه هزاران بار تقدیم تو باد۲۴ ۱۵