عاشقانه های من

این وبلاگ حرفهای ناگفته دل من را دارد

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند
این سنگ خدایان که تبر می شکند
حرف دل من
لحظه عشق
شعر عاشقانه
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند

بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت

غرق در خون یکنفس دارد دعایت میکند


این سنگ خدایان که تبر می شکند

این سنگ خدایان که تبر می شکنند
روزی که بیایی از کمر می شکنند
بردار تبر را و بزن ابراهیم!
بت های بزرگ زودتر می شکنند


حرف دل من

عاشقم عاشق به رویت گر نمیدانی بدان
سوختم در ارزویت گر نمیدانی بدان

لحظه عشق

لحظه ها را با تو بودن

در نگاه تو شکفتن

حس عشق در تو دیدن


شعر عاشقانه

گویند که لحظه ایست رویدن عشق

ان لحظه هزاران بار تقدیم تو باد