عاشقانه های من

این وبلاگ حرفهای ناگفته دل من را دارد

لحظه عشق

لحظه ها را با تو بودن

در نگاه تو شکفتن

حس عشق در تو دیدن


۴ ۱

شعر عاشقانه

گویند که لحظه ایست رویدن عشق

ان لحظه هزاران بار تقدیم تو باد۵ ۴