آه

این وبلاگ حرفهای ناگفته دل من را دارد

سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

آه بانو...

۱۱۵ بازديد

آه بانو!

بانو… بانو

وقار پاییزی ام را،

با فراوانی رویا چه کار؟

پیشانی ام را که ببوسی

چترم را می گشایم

و از گوشه ی قصیده ی عمرم

بیتی بر می دارم

تا برای تو

هزار ترانه بگویم

که تو از عشق

بیش از آن می دانی

که بودا از نیلوفر…!