کمر

این وبلاگ حرفهای ناگفته دل من را دارد

سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

این سنگ خدایان که تبر می شکند

۲۳۸ بازديد
این سنگ خدایان که تبر می شکنند
روزی که بیایی از کمر می شکنند
بردار تبر را و بزن ابراهیم!
بت های بزرگ زودتر می شکنند