آرشیو مهر ماه 1397

این وبلاگ حرفهای ناگفته دل من را دارد

سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

این سنگ خدایان که تبر می شکند

۲۳۷ بازديد
این سنگ خدایان که تبر می شکنند
روزی که بیایی از کمر می شکنند
بردار تبر را و بزن ابراهیم!
بت های بزرگ زودتر می شکنند


حرف دل من

۴۱۸ بازديد
عاشقم عاشق به رویت گر نمیدانی بدان
سوختم در ارزویت گر نمیدانی بدان