آرشیو آبان ماه 1397

این وبلاگ حرفهای ناگفته دل من را دارد

سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند

۱۶۲ بازديد

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند

بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت

غرق در خون یکنفس دارد دعایت میکند